MV Beauty & Wellness
Kauneutta ja hyvää oloa
DMK-ihoterapeutti ja SKY-kosmetologi Maarit Vuolle

Hyvät asiakkaat

Toivotan Sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si työ­huo­neel­le­ni! Kauneus ja hy­vin­voin­ti ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Sisäinen hy­vin­voin­ti on kauniin ihon tärkeä osa. Vaikka sanotaan, että silmät ovat sielumme peili, niin sitä on eh­do­to­mas­ti myös ihomme. Ihomme kertoo ilot sekä surut ja murheet. Kos­me­to­lo­gin työ onkin "lukea" ihostasi, mitä Sinulle kuuluu.

Ihosi on minulle tärkeä, nautin työstäni ja siksi varmasti olenkin ollut alalla vuodesta 1983 lähtien. Ihoa ei voi pel­käs­tään yksin hoitaa, vaan kii­tet­tä­vän hoi­to­tu­lok­sen edel­ly­tyk­se­nä on koko­nais­val­tai­nen hoito. Hoidossa päi­vi­te­tään aina ulkoinen ja sisäinen kotihoito, eikä oikotietä hyvään ihoon ole. Hyvän ihon eteen pitää tehdä myös itse töitä ja yhdessä kos­me­to­lo­gi­si kanssa saa-vutat parhaat mah­dol­li­set tulokset.

Hoi­to­tu­lok­sis­ta varmasti kertoo vankka kanta-asia­kas­kun­ta­ni, jotka ovat käyneet minulla hoidoissa jo vuodesta 1993 lähtien, jolloin perustin oman hoitolani Vantaalle Myyr­mä­keen. Toimin Myyr­mäes­sä kym­men­kun­ta vuotta, sitten lähdin "evak­ko­mat­kal­le". Nykyinen vastaanottoni on Heinolassa Hotelli Kumpeli Spa'ssa. Olet tervetullut hoitoihin.

Varaa aika alta  tai puh. +358 500 906 463 tai maarit.vuolle(at)gmail.com. Teh­des­sä­ni hoitoa en voi vastata pu­he­lui­hin, mutta jätäthän yh­teys­tie­to­si niin otan Sinuun yhteyttä.

Huo­mioit­han, että esteen sattuessa varaamasi hoitoaika tulee perua vii­meis­tään edel­li­se­nä päivänä. Muussa ta­pauk­ses­sa joudun ve­loit­ta­maan hoitoon varatun ajan.

Maarit Vuolle Sky-Cidesco kos­me­to­lo­gi

“WE LOVE BEAUTY – WE CARE”

Varaa hoitoaika